Page 10 - 8_vip_ingilizce_soru
P. 10

8

            TEST 1           4. Çözüm
            ÇÖZÜMLER          Metinde Aaron, yakın arkadaşı Sally’den bahsetmiş.
                          Sally’nin ona her zaman destek olduğunu söylemiş.
      1. Çözüm                Sally her sınavdan önce ona matematik çalıştırıyor.
     Davetiye kartına göre organize edilen olay bir mezu- Hatta birgün Sally çok hasta olmasına rağmen ders
     niyet partisidir. Bu parti Central Hotel’de ve cumar- çalışmaları için Aaron’ın evine kadar gitmiş. Soruda
     tesi günü yapılacaktır. Öğrenciler daha fazla bilgi  bize hangisinin söylenemeyeceği yani hangisinin
     edinebilmek için Brad William’s elektronik posta  doğru olmadığı sorulmuş. Sally’nin bencil olduğu
     yollamalılar. Dolayısıyla A, B ve C seçenekleri doğ- söylenemez. Doğru cevap A seçeneğidir.
                         YAYINEVİ
     rudur. Fakat iletişim kurmak için telefon numarası
     değil sadece e-mail adresi verilmiştir. Doğru cevap
     D seçeneğidir.

                          5. Çözüm

                          Soruda diyaloğu tamamlamamız isteniyor. Diyalog-
                          da Barney, Chris’e okuldan sonra futbol oynamayı
      2. Çözüm                teklif ediyor. Chris’in söylediği söz üzerine Barney
           EDİTÖR  “Bunu duyduğuma üzüldüm. Umarım yakında iyile-
     Soruda bizden Jase’nin Ashley’e teklifte bulunduğu  şir.” diyerek bize ipucu veriyor. Seçenekleri değer-
     cümleyi bulmamız istenmiş. Diyaloğa göre, “Why  lendirdiğimizde “Büyükannem hastanede bu yüzden
     don’t you join our team? (Neden bizim takıma katıl- onu ziyaret etmeliyim.” ifadesinin boşluk için uygun
     mıyorsun?)” cümlesidir. Doğru cevap D seçeneğidir.  olduğunu anlıyoruz. Doğru cevap A seçeneğidir.
      3. Çözüm                6. Çözüm
     Soruda Ashley’nin çarşamba günü (takımla olan)  Verilen durumda bir arkadaşınızın sizi dışarıya ak-
     antrenmana katılmama sebebi sorulmuş. Diyalogda  şam yemeğine davet ettiği, ancak sizin bunun için
     Ashley “Çarşamba günü saat 4.30’da doktor  vaktinizin olmadığı çünkü iş projenizi bitirmeniz
     randevum var.” deyip gelemeyeceğini söylüyor.  gerektiği anlatılmıştır. Arkadaşınızın davetini kibar-
     Seçenekleri incelediğimizde ise A seçeneğinde o  ca nasıl reddedeceğiniz sorulmuştur. “Çok isterdim
     gün başka bir planı olduğu belirtilmiş. Doğru cevap  ancak iş projemi bitirmek zorundayım.” uygun bir ce-
     A seçeneğidir.              vaptır. Doğru cevap A seçeneğidir.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15