Page 4 - 8_vip_ingilizce_soru
P. 4

2

                                ÖN SÖZ
             8. SINIF
              VIP          Geleceğin Parlayan Yıldızları,
            İNGİLİZCE
           SORU BANKASI         Elinizdeki bu kitap Milli Eğitim Bakanlığı Talim
                         ve Terbiye Kurulu Başkanlığının öngördüğü
             EDİTÖR          ders müfredatı dikkate alınarak hazırlanmıştır.
                         Öğrencilerimizin okul derslerine yardımcı ol-
            Turgut MEŞE        mak ve yapılacak merkezi sınavlara yönelik öz-
                         gün sorularla kendilerini ölçmelerini sağlamak
             YAZAR
             Komisyon         amacıyla hazırladığımız bu eser sayesinde siz-
                         ler kapsam geçerliliği olan bir çok soru çözmüş
      Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının  olacak ve test çözme hususunda pratiklik ka-
     izni olmaksızın kitabın tümünün veya bir kısmının  zanacaksınız.
      elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla bası-
       mı, çoğaltılması ve dağıtımı yapılamaz. Bu eser eğlenceli ölçme ve değerlendirme yön-
                         temleriyle bilgileri pekiştirme, eksiklikleri görme
       Çıkmış soruların telif bedeli ödenmiştir. YAYINEVİ
                         ve dönüt - düzeltme olanağı sunarak tam öğ-
           ISBN / TARİH        renmeyi sağlayacaktır. Nitekim bu sayede okula
                         karşı olumlu tutum geliştirecek ve eğitsel - mes-
         978-605-280-082-9 / 29 07 19   leki hedeflerinize ulaşmanız kolaylaşacaktır.
            Sertifika No:
                         Bizler Editör Yayınevi olarak bu eserle siz de-
              16199         ğerli öğrencilerimizi öğrenmenin zevkine ulaş-
           EDİTÖR  tırmayı amaçlıyor ve eğitim öğretim hayatınız-
          KAPAK TASARIMI        da hepinize başarılar diliyoruz.
         Editör Yayınevi Tasarım Ekibi
                                      Editör Yayınevi
          SAYFA TASARIMI                  www.editoryayinevi.com

          Editör Yayınevi Dizgi Ekibi
           BASKI VE CİLT

            Melih Ambalaj
             ANKARA


            İLETİŞİM

        İvedik Organize Sanayi Matbaacılar Sitesi
         1518 Sok. Mat-Sit İş Merkezi No:2/20
           Yenimahalle / ANKARA
        Tel: 0 312 384 20 33 - 0 505 925 57 81
           Fax: 0312 342 23 58
           www.editoryayinevi.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9